Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Missie van het Mediacentrum

Banner image

Het Mediacentrum, de centrale bibliotheek van de hogeschool, maakt studenten en onderwijs- en onderzoeksteams informatie- en onderzoeksvaardig. Daarbij adviseert het Mediacentrum omtrent de inzet van in- en externe onderwijscontent en vindt, vervaardigt en ontsluit deze ook. 

Het uitgangspunt hierbij is, dat onze studenten die hun ontwikkeling tot waardevolle professionals bij Windesheim beginnen of vervolgen in staat zijn om relevante informatie te vinden, te verwerken, te beoordelen en in te zetten in de dagelijkse praktijk van hun studie en werkveld. 

We geven vorm aan deze missie door: 

  • de zelfredzaamheid van onze gebruikers in onze bedrijfsvoering centraal te stellen en waar nodig te vergroten; 
  • een breed scala van producten en diensten op het gebied van kennis- en informatievoorziening aan te bieden; 
  • het inrichten en het bieden van voorzieningen en rapportages waarmee opleidingen de toets van de accreditaties rondom een adequate informatievoorziening aan studenten kunnen doorstaan; 
  • studenten en medewerkers te ondersteunen bij het samen leren, maar ook alleen, on- en offline, op of buiten de campus, thuis of in het buitenland. Daarvoor bieden we een gastvrije fysieke bibliotheek op de campus met een actuele onderwijs- en onderzoekscollectie en goed geoutilleerde (groeps- en stille) studieplekken. Daarnaast is de digitale informatievoorziening 24/7 beschikbaar; 
  • kennis(producten) van studenten, docenten en onderzoekers beschikbaar te maken, zowel bínnen Windesheim als extern voor de regio en het werkveld; 
  • (open access) publiceren te faciliteren en te adviseren/te handhaven op gebied van auteursrechten; 
  • personal learning te faciliteren met het op innovatieve wijze vervaardigen van audiovisuele onderwijscontent. Daarbij adviseren, begeleiden en trainen wij zowel docenten als studenten; 
  • naast deze zaken die we gewoon zijn te doen, of dit nu in het kader van wetgeving is, of behoort tot onze core business, streven we ernaar om dat wát we doen in nauwe afstemming met onze onderwijspartners actueel te houden en steeds verbeteringen aan te brengen waar dit kan of nodig is. Ook zullen we blijven innoveren , bij voorkeur samen met collega’s van andere diensten, met docenten en onderzoekers uit het onderwijs en ook met externe partners waar van toepassing. Dit doen we desgevraagd, maar ook ongevraagd.